Alp i Viladecavalls ja tenen la llicència definitiva de Ràdio Municipal

Els ajuntaments d’Alp (Cerdanya) i Viladecavalls (Vallès Occidental) ja tenen les llicències definitives perquè les seves respectives emissores de ràdio municipal prestin el servei públic de radiodifusió en FM. La concessió la va atorgar el govern el passat dilluns 11 de febrer.

La d’Alp operarà en la freqüència 107,6 MHz

 Viladecavalls operarà en la freqüència 90,8 MHz.

Els dos ajuntaments ja havien obtingut l’adjudicació provisional. Anteriorment, ambdós havien sol·licitat la concessió per instal·lar i fer funcionar una emissora d’FM, a l’empara del Decret 263/1990, de 23 d’octubre, de regulació del procés de concessió de la gestió indirecta per part de les corporacions locals del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.

Tags: Alp, Ràdio, Viladecavalls

Notícies semblants: