Barcelona podria acollir l’ordinador més potent d’Europa

Supercomputador Mare Nostrum 4

El Barcelona Supercomputing Center s’ha presentat com a candidat per allotjar un dels dos supercomputadors més potents d’Europa que estaran cofinançats per la Comunitat Europea i els Estats d’acolliment.

En el cas que la ciutat de Barcelona sigui una de les dues escollides, el BSC albergaria un súper ordinador 15 vegades més potent que el que actualment té la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’anomenat Mare Nostrum 4, al que substituirà en el termini de dos anys.

El nou súper ordinador, encara no té nom però el que sí que sabem és que té una velocitat pic de 200 petaflops/s, un petaflop són mil bilions d’operacions de càlculs per segon, que la Comunitat Europea aportaria una subvenció de fins a 250 milions d’euros i de la resta es faria càrrec l’Estat, la Generalitat i la UPC i entraria en funcionament l’1 de gener del 2021.

El que es pretén amb aquesta candidatura és poder aconseguir tenir aquesta súper màquina per donar servei als científics de Catalunya que tenen prou capacitat per utilitzar-la i optimitzar-la. També s’ha tingut en compte el suport tant polític com econòmic que tenen per aconseguir aquest projecte.

Abans del 4 d’abril han d’estar presentades totes les candidatures i a més de la del BSC de Barcelona, fins al moment hi ha altres dues d’Itàlia i Finlàndia i no es descarta que en aquests darrers dies es presenti alguna més.

La decisió de qui acollirà els supercomputadors més potents d’Europa es farà el 7 de juny.

Tags: Supercomputador

Notícies semblants: