El taxi de Barcelona es modernitza – Tarifa plana a través d’App

En el Ple de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que es va celebrar ahir es va aprovar la nova tarifa plana pel servei de taxis de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Amb aquest sistema tarifari, el gremi del taxi es vol equiparar amb el que ofereixen les plataformes VTC, com Uber o Cabify i adaptar el seu servei a les noves tecnologies, com demana la gent.

La nova tarifa amb un preu tancat funcionarà a través d’una aplicació per a mòbils. L’usuari s’haurà de baixar l’App per poder saber el preu i contractar el servei. Aquest preu contemplarà una baixada de bandera, un preu per quilòmetre i un temps estimat de recorregut, així l’usuari en tot moment sabrà el que ha de pagar i deixar de preocupar-se si hi ha molt o poc trànsit.

Aquest sistema tarifari serà opcional, el tradicional calculat pel taxímetre continuarà vigent. L’usuari que adopti el preu tancat, tan sols haurà d’indicar l’origen i el destí, l’App serà la que calculi el preu.

La nova tarifa entrarà en vigor quan sigui ratificada per la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya i 15 dies després de la seva publicació en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).

Tags: Barcelona, taxi

Notícies semblants: