134 anys esperant la Llicència d’Obres de la Sagrada Família.

Ja sabem que la burocràcia és lenta i la fama que tenen les administracions públiques pel que fa a la tramitació d’expedients, però en aquest cas, l’espera ha estat de 134 anys.

Efectivament, al principi de començar les obres de la Basílica de la Sagrada Família, es va demanar el corresponent permís d’obres, concretament l’any 1885 es va sol·licitar mitjançant una carta acompanyada d’un plànol de l’obra signat per Antoni Gaudí, que es va fer arribar a l’ajuntament de Sant Martí de Provençals, lloc on se situava l’obra i que en aquell temps era un municipi independent de la ciutat de Barcelona, fins que l’any 1897 es va annexionar a la Ciutat Comtal.

Ara l’Ajuntament de Barcelona li ha concedit la llicència d’obres, pel que la Junta de la Sagrada Família haurà d’abonar al consistori 4,6 milions d’euros en concepte d’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICO), més les corresponents taxes per la llicència.

L’ajuntament es compromet a promoure plans per regularitzar les obres, ja que de la llicència atorgada ara, queden fora les obres del gran nàrtex o porxo monumental que es preveu fer a la façana de la Glòria que dóna al carrer Mallorca i l’ordenació de l’entorn de la Basílica, recordem que hi ha edificis que potser s’hauran d’enderrocar.

Al mateix temps també s’ha arribat a un acord amb la Junta de la Sagrada Família, per la que es comprometen a pagar 36 milions d’euros en deu anys com a compensació per les despeses que genera la seva activitat i que el consistori utilitzarà per ajuda al transport públic, millorar els accessos del metro, reurbanitzar els carrers adjacents així com per sufragar part dels serveis de neteja i vigilància que comporta la gran afluència de públic al barri.

Tags: Llicència d'obres, Sagrada Familia

Notícies semblants: