Troben a Badalona, restes d’una vila romana dedicada a l’exportació del vi.

Durant les obres en una antiga fàbrica tèxtil de Badalona, s’han trobat les restes d’una Vila romana que es dedicava a exportar vi a tot l’Imperi Romà.

No és el primer cop que a la ciutat de Bètulo, nom de l’actual Badalona, fundada cap a l’any 100 aC, es troben restes arqueològiques de l’època romana, com per exemple l’edifici termal del segle I a.C en el soterrani de l’actual Museu Municipal.

Està documentat que la principal font d’ingressos de Bètulo provenia de la comercialització i l’exportació del vi que es cultivava a la rodalia de la ciutat.

Ara amb aquesta troballa, s’ha pogut confirmar aquest fet. En els terrenys de l’antiga fàbrica L’Estrella on s’havien de construir habitatges de promoció pública i una escola, ha aparegut una Vila romana de 2.600 m², amb peces realment importants per definir la dedicació d’aquesta vila, durant l’època romana.

Entre les peces trobades, hi ha premses de vi, dipòsits i sitges on emmagatzemaven el vi, tota una explotació dedicada a l’elaboració del vi. També s’han trobat altres peces com una llum d’oli de terracota amb la figura molt ben tallada d’un gladiador o una inscripció en una pedra amb el nom dePorcius“.

Vila romana – Foto: Museu de Badalona

Aquest nom de “Porcius” sembla que podria ser Marcus Porcius un productor local de vi que exportava a tot l’Imperi. Marcus Porcius tenia el costum de marcar les àmfores de vi amb el seu nom, àmfores que s’han trobat a llocs llunyans com Roma o Londres. Amb aquesta inscripció trobada ara, fa suposar que podia tenir la central de producció a Bètulo.

També s’han trobat altres peces que poden aportar molta informació tant de l’època romana com d’èpoques més properes a nosaltres, com la moderna i la medieval.

Ja fa més de deu anys que els arqueòlegs tenien la hipòtesi que en aquests terrenys podria haver-hi restes importants. L’any 2012 van fer una primera excavació on van constatar que aquesta hipòtesi podria ser certa.

El passat mes d’Octubre van començar les excavacions que ara, després de nou mesos han donat els seus fruits.

Un cop finalitzades les excavacions, el Museu de Badalona juntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat, hauran de decidir que fan amb les peces trobades, si es conserven en el lloc o les traslladen.

Si definitivament són traslladades, es podran reprendre les obres de construcció dels habitatges i l’escola.

Tags: Badalona, Bètulo, Vila romana

Notícies semblants: