Els trams de carretera més perillosos de Catalunya.

L’EuroRAP (European Road Assessment Programme) fa un informe anual analitzant les carreteres de l’Estat, estudiant trams de més de 5 km i més de 2.000 vehicles diaris per poder localitzar quins són aquells punts negres de la xarxa viaria.

L’estudi es basa en la sinistralitat ocorreguda en les diferents carreteres en un període de tres anys. En l’informe publicat l’any 2019, s’ha analitzat el període del 2016-2018.

La classificació es fa en funció de l’Índex de Risc (IR), que és el nombre d’accidents mortals o greus ocorreguts en el període de tres anys per cada 1.000 milions de veh/km.

Informe EuroRAP 2019 – Trams més perillosos de Catalunya

Província Carretera Km inici Km final Morts Ferits IR
Girona N-260 117,3 179,5 3 22 128,1
Lleida N-230 156,2 166,7 1 3  89,8
Girona N-154 0,00 7,8 0 5 71,4
Lleida N-230 133,4 145,5 1 2 68,4
Tarragona N-420 794,4 821,8 3 10 64,8
Lleida N-240 99,6 112,5 0 2 61,1
Lleida N-260 226,4 247,1 1 6 56,3
Lleida N-230 166,7 189,6 2 5 55,1

Analitzant aquestes dades podem observar que el tram més perillós de tota Catalunya és el que hi ha a l’Eix Pirenaic (N-260) entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll.

Aquest tram ha resultat el més perillós de tota Catalunya en els tres últims informes EuroRAP, el que vol dir que des de l’any 2014 és el que presenta més sinistralitat.

El segon tram més perillós el trobem a la carretera de Lleida cap a Viella, entre Pont de Montanyana i Aren. El tercer tram està a la petita carretera de poc més de 7 km que uneix Puigcerdà amb Llívia.

L’únic tram ubicat a la província de Tarragona és el de la carretera que uneix la capital catalana amb Córdova.

Podem observar que les carreteres de Lleida són les que presenten més trams perillosos i curiosament Barcelona no té cap carretera amb un tram d’aquestes característiques, malgrat ser la província que més trànsit presenta.

Cap d’aquests trams esmentats disposa de radar de control de velocitat, totes són carreteres d’una sola calçada amb un carril o dos per banda i amb interseccions al mateix nivell. Això afegit a la manca d’inversions en manteniment és el que les fa tan perilloses.

Tags: Accidents, Carreteres

Notícies semblants: