On hauran d’aparcar les motos a Barcelona a partir d’ara?

A partir d’ara la Guàrdia Urbana de Barcelona començarà a sancionar a les motos mal aparcades, la majoria d’elles damunt les voreres dels carrers de la ciutat.

Malgrat que les normes ja contemplen que les motos i ciclomotors no poden aparcar damunt les voreres, els agents de la Guàrdia Urbana no multaven, però ara l’Ajuntament de Barcelona ha decidit reactivar aquesta mesura, ja que cada cop es veuen més motocicletes aparcades a les voreres que en molts casos dificulten la circulació de vianants, cotxets d’infants, carros de la compra o de persones amb mobilitat reduïda.

Però on d’hauran d’aparcar les motos a partir d’avui?

Tant les motos com els ciclomotors hauran d’aparcar a les zones habilitades a la calçada, en el cas de no haver-hi places disponibles i sempre que no hi hagi senyal de prohibició expressa, s’hauran de seguir les següents normes:

  • Voreres de menys de 3 metres d’amplada: Totalment prohibit aparcar
  • Voreres d’entre 3 i 6 metres d’amplada, es podrà aparcar:- En paral·lel a la vorada i deixant mig metre de distància del límit.
    Entre els escocells i si hi ha, sense sobrepassar-los ni entorpir el pas de pàrquings, papereres, contenidors, etc.
    A un mínim de dos metres dels passos de vianants i parades d’autobús.
  • Voreres de més de 6 metres: Es podrà aparcar, en semi bateria, sempre que hi hagi més de 3 metres lliures de pas.

També està prohibit accedir a les voreres damunt la moto i amb el motor en marxa, l’accés s’ha de fer amb el motor parat i baixats de la moto, tan sols es podrà fer asseguts i amb el motor en marxa per salvar el desnivell de la vorera, però en cap cas accedint pel pas de vianants.

Aquesta mesura de l’Ajuntament de Barcelona s’emmarca dins la campanya “Ciutat de vianants”. Les sancions poden arribar als 100 € i fins i tot la retirada del vehicle en cas que dificultin el pas.

Barcelona disposa d’unes 70.000 places d’aparcament per a motocicletes i ciclomotors, veurem si són suficients per facilitar l’estacionament dels més de 400.000 vehicles que té la provincia i la ciutat d’Europa amb més motos per habitant.

Tags: Aparcar, Barcelona, Motos

Notícies semblants: