Segon Concurs de Cobertes Verdes a la Ciutat de Barcelona

Una de les eines que tenim al nostre abast per lluitar contra la contaminació de les grans ciutats, és fomentar l’ampliació d’espais verds en elles. Una forma d’aconseguir-ho és fer jardins o horts urbans en els terrats de la ciutat i si de passada posem plaques solars o sistemes de recollida de l’aigua de la pluja, per al proveïment de l’edifici, molt millor.

Per segona vegada l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà, convoca el Concurs de Cobertes Verdes, per potenciar la implantació de nous terrats verds a la ciutat.

Des del 3 de març i durant tres mesos, tant particulars com comunitats de propietaris que vulguin participar, podran presentar les seves propostes. Està prevista una subvenció de 1.500 € a les 50 primeres propostes preseleccionades, per dur a terme els treballs tècnics per a la implementació de la coberta.

D’aquestes 50 propostes es triaran 10 projectes, que rebran una subvenció del 75% del cost de les obres i estudis tècnics, amb el límit de 100.000 € per a cada coberta. Podran participar tant comunitats de propietaris com edificis d’un sol propietari, ja que la finalitat és la mateixa, omplir de verd els terrats de la ciutat. No podran participar les destinades a finalitats comercials.

Una coberta verda no necessàriament ha de ser un jardí d’esbarjo, també poden ser horts urbans, espais d’ús social o de captació d’aigua de pluja, compatibles amb la instal·lació d’energies renovables.

En aquest enllaç podreu veure els projectes guanyadors de la primera edició del Concurs Cobertes Verdes.

Tags: Barcelona, Cobertes Verdes

Notícies semblants: