A partir de demà s’estableixen horaris per sortir al carrer

Com ja ens té acostumats darrerament el govern espanyol, un dia anuncia unes mesures i l’endemà ens sorprèn modificant-les, curiosament en moltes ocasions amb les proposades per govern de la Generalitat.

Avui ens despertem amb la notícia de què a partir de demà s’establiran franges horàries per sortir al carrer en totes les poblacions de més de 5.000 habitants.

De 6:00 h a 10:00 h i de 20:00 h a 23:00 h

Les persones entre 14 i 70 anys, podrem sortir a passejar i fer esport, la distància màxima serà d’1 km per passejar i el terme municipal en cas de fer esport. Sempre de forma individual i sense contacte amb altres persones. Es podrà sortir a passejar acompanyat d’una altra persona, sempre que convisquin.

De 10:00 h a 12:00 h i de 19:00 h a 20:00 h

Dues hores al matí i una hora a la tarda, quedaran reservades per a la gent gran i persones dependents amb el seu cuidador, mantenint la distància de seguretat d’1,5 m amb altres persones. Es considera persona gran a partir dels setanta anys.

De 12:00 h a 19:00 h 

Aquesta franja de set hores serà pels infants menors de catorze anys amb el límit de distància d’1 km i respectant la norma d’un adult i màxim tres infants. No podran jugar en parcs infantils i podran portar joguines, però no compartir-les amb altres nens i nenes.

Les persones amb símptomes o que estiguin en quarantena no poden sortir en cap franja horària.

Tags: Coronavirus, Covid-19, Desconfinament

Notícies semblants: