La Generalitat ha creat una línia d’ajudes per fer front al pagament del lloguer

La Generalitat de Catalunya destinarà una partida extraordinària de 14,5 milions d’euros perquè les famílies amb dificultats econòmiques derivades de la crisi per la Covid-19, puguin fer front al pagament del lloguer.

Les condicions per accedir a aquesta ajuda són:

  • Estar a l’atur, haver patit un ERTO o una retallada de sou a conseqüència de la Covid-19.
  • El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no poden ser superiors a 1.613,52 euros mensuals, aquest límit s’amplia en determinades circumstàncies.
  • La renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge han de ser superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
  • L’import de la renda de lloguer no podrà ser superior a 900 €.
  • S’haurà d’acreditar el pagament del lloguer dels mesos de gener, febrer i març del 2020.

Els ajuts es poden demanar des del passat dimarts 19 de maig fins al 30 de setembre d’enguany o quan la partida de 14,5 milions d’euros s’hagi exhaurit. Tan sols es podrà demanar l’ajut per pagar el lloguer de l’habitatge habitual i amb un màxim de 6 mensualitats, compreses entre l’abril i el setembre del 2020.

Podeu veure totes les condicions aquí: Requisits Ajuts al lloguer  i tramitar la sol·licitud aquí: Ajuts al lloguer

Tags: Ajuts lloguer, Coronavirus - Covid-19

Notícies semblants: