Aprovada la construcció d’un nou Centre Comercial de 2.000 m² a Puigcerdà

A principis d’aquest mes de juny, la Comissió territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu ha emès un informe favorable per la construcció d’un centre comercial de 1.995 m² a Puigcerdà.

El nou centre comercial s’ubicarà al sud de Puigcerdà, entre el camí de la Pedregosa i la carretera N-152. En el mateix espai també està prevista la construcció d’una escola. En el primer projecte presentat pel consistori es preveia construir habitatges, però tenint en compte que la Cerdanya ja té prou edificis residencials, han decidit canviar part dels habitatges pel centre comercial, en total s’anul·larà la construcció de 112 pisos.

Per poder dur a terme aquest canvi el consistori va aprovar en Ple Municipal del passat mes de març, la modificació del Pla parcial del sector del camí de la Pedregosa.

El centre comercial tindrà menys repercussió sobre el paisatge, ja que els habitatges que es preveien construir eren de tres plantes i el centre comercial tan sols tindrà planta baixa, un pis i un soterrani. Entre el centre comercial i l’escola hi haurà una gran zona verda.

Com sempre que parlem de construcció a la Cerdanya hi ha detractors, per la repercussió que té en el paisatge natural, però hem de reconèixer que amb la quantitat de segones residències que s’han fet aquests darrers anys, ara potser sí que cal un centre comercial gran, que a més crearà nous llocs de treball, tan necessaris en aquest moment.

Tags: puigcerdà

Notícies semblants: