L’Església s’ha apropiat de 3.700 finques catalanes sense cap títol de propietat

Campanar de Santa Maria – Puigcerdà

Com diu el refrany popular “Amb l’Església hem topat”. L’Església durant tots els anys de la dictadura franquista ha estat un dels grans poders de l’Estat i com tal gaudia de “barra lliure” en molts aspectes de la societat. Al llarg dels últims setanta anys, des de 1946 fins al 2015, l’Església es va apropiar de 3.722 finques sense cap títol de propietat, finques que no tenien un propietari clar o potser per ignorància dels hereus de la finca.

La Generalitat qui ha catalogat totes aquestes finques, per tal de crear una taula de diàleg entre l’Església i les altres parts, per tal d’esclarir qui és el veritable propietari, qui té el dret sobre la finca. El privilegi que tenia l’Església durant tots aquests anys, li va proporcionar una situació de privilegi que li va permetre inscriure més de 3.700 finques catalanes gràcies a una llei franquista que li permetia actuar com a notari fins a l’any 2015. La llei equiparava el personal diocesà amb els funcionaris públics a l’hora d’inscriure un bé per primer cop.

La majoria d’aquests béns són centres de culte, com esglésies, ermites, cementiris, rectories, però també hi ha finques rústiques, edificis o palaus. La majoria d’ells ubicats a la província de Lleida (2.100), sobretot al Pallars i l’Alt Urgell, amb Pont de Suert al capdavant, com a municipi més afectat, però també hi ha grans esglésies com la de Santa Maria del Mar o la Basílica de la Mercè a Barcelona.

Basílica de Santa Maria del Mar – Barcelona

El procediment normal per algú que creu que l’Església, alguna altra entitat o persona s’ha fet amb la propietat d’un bé que li pertany, és presentar la corresponent reclamació en el jutjat corresponent, acreditant documentalment la propietat. La Gneralitat va crear l’Oficina de Mediació sobre Immatriculacions, on ens podem dirigir per arribar a algun acord extrajudicial entre les parts afectades.

En el  Mapa d’Immatriculacions eclesiàstiques trobareu totes les immatriculacions que ha fet l’Església a Catalunya sense cap títol de propietat. Si creieu que teniu dret sobre alguna d’elles, dirigiu-vos a l’Oficina de Mediació.

Tags: Església

Notícies semblants: