La casa que regalava l’alcalde de Biosca adjudicada a una família de Manresa

Fa tres mesos us informàvem que l’Ajuntament de Biosca a la comarca de la Segarra regalava una casa a qui s’empadronés al municipi i es comprometés a viure en ell. Poc més de dues setmanes després de rebre més d’un centenar de sol·licituds, la casa propietat de l’alcalde ja té nous amos, una família de Manresa.

Els nous veïns de Biosca, de moment pagaran un lloguer de 200 € mentre es fan les obres de la casa definitiva, recordem que estava en construcció. Es tracta d’una família de cinc membres, una parella que estan esperant un fill i els pares de l’home, així que Biosca veurà augmentat el seu cens en cinc habitants.

Esperem que en el futur siguin més les opcions per atraure més veïns, ja que Biosca és un poble on hi ha forces cases deshabitades i altres pobles que s’estan quedant sense població optin per solucions així.

Vols anar a viure a Biosca? – L’alcalde regala una casa en construcció a qui s’empadroni i visqui al municipi. (Publicació del 26/05/2020).

 

Tags: Biosca

Notícies semblants: