El Parlament aprova la Llei que regularà els preus dels lloguers a Catalunya.

El Parlament de Catalunya, gràcies a un acord d’última hora entre el Sindicat de Llogaters i els quatre partits que van votar a favor, va aprovar ahir la Llei que regularà els preus dels lloguers dels habitatges de Catalunya, amb els vots a favor de JxCat, ERC, CatECP i la CUP (71), votant en contra Cs, PSC, PDeCAT i PP (63).

Una llei pionera, ja que és el primer cop que el Parlament fa una llei reguladora del preu dels lloguers, però que malauradament poc durar poc, el Consell de Garanties Estatutàries ja va advertir que la més alta institució catalana no té competències per legislar en aquest sentit i el més probable és que acabi en el Tribunal Constitucional.

La nova llei regularà els preus del lloguer dels habitatges que es trobin en les zones declarades com “mercat d’habitatge tens”, que són aquelles àrees en les quals existeix un risc d’insuficiència d’habitatges de lloguer assequible. En aquestes zones, els preus no podran superar l’índex de referència fixat per la Generalitat.

Són zones o municipis on els preus de lloguer s’han disparat molt per sobre de la mitjana de Catalunya, on el preu del lloguer superi el 30% dels ingressos de les famílies o de les rendes mitjanes dels menors de 35 anys.

Els preus dels nous contractes no podran ser superiors al lloguer d’un habitatge de característiques similars en el mateix entorn ni a la renda de l’anterior contracte si ha estat arrendat en els cinc anys anteriors. Una excepció són els propietaris que tinguin uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC (Indicador de renda de suficiència) que aproximadament és d’uns 1.500 €.

Podeu consultar l’índex de preus per cada zona en aquest enllaç  Agència de l’Habitatge de Catalunya

Tags: Llei lloguer

Notícies semblants: