El castellà podria deixar de considerar-se llengua vehicular a les escoles catalanes

El Partit Socialista, Podem i Esquerra Republicana han arribat a un pacte pel qual el castellà deixarà de considerar-se llengua vehicular a les escoles. Aquesta esmena a la Llei Celaá es votarà el pròxim dijous en la Ponència de la Comissió d’Educació del Congrés i significaria la derogació d’una de les mesures més controvertides a Catalunya de la Llei Lomce de Wert.

Tal com indica l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en l’article 35, el català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament universitari i el no universitari i amb aquesta esmena a la Llei Celaá l’únic que s’està fent és complint amb allò que diu l’Estatut.

La nova Llei que substituirà a la Lomce, segons el projecte aprovat el passat mes de març recollirà:

“Les administracions educatives garantiran el dret dels alumnes i les alumnes a rebre ensenyances en castellà, llengua oficial de l’Estat, i en les altres llengües cooficials en els seus respectius territoris. El castellà i les llengües cooficials tenen la consideració de llengües vehiculars, d’acord amb la normativa aplicable.”

Amb l’esmena presentada aquesta última frase quedarà suprimida del text de la llei i cada comunitat establirà el model que consideri adequat al seu territori. A la pràctica això significa que les poques famílies que demanen l’escolarització en castellà dels seus fills, quedaran sense empara legal per fer-ho.

La llei garantirà que en finalitzar l’educació bàsica, tots els alumnes hagin assolit el domini ple i equivalent en la llengua castellana i catalana. 

Aquest pacte s’emmarca dins de les negociacions per l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat on el PSOE i Podem busquen el vot favorable d’ERC.  El Partit Popular ja ha anunciat a través de Twitter que recorreran al Constitucional i altres partits com VOX ja han mostrat el seu rebuig.

Tags: castellà, català

Notícies semblants: