Noves normes de trànsit i sancions a partir del Gener 2021

El Consell de Ministres ha aprovat la nova normativa de trànsit que entrarà en vigor a partir del 2 de gener del 2021, basada en tres aspectes concrets: castigar més l’ús del mòbil, reducció de la velocitat en les ciutats i augmentar el nombre de punts perduts per sanció, així com establir per on han de circular i a quina velocitat els patinets elèctrics. Fem un resum de què hem de tenir en compte l’any vinent.

Pèrdua de punts

– Passa de 3 a 6 punts els que es perdran per conduir amb el mòbil a la mà, no caldrà que estiguem parlant, simplement pel fet de portar-lo a la mà, que pot ser indicador que estem mirant el watssap, se sancionarà amb 200 euros més 6 punts del carnet.

– Passa de 3 a 4 punts els que es perdran per no dur el cinturó de seguretat, els sistemes de retenció infantil com les cadires, el casc en el cas de motocicletes i altres elements de protecció previstos per la llei.

– Utilitzar mecanismes de detecció de radars al vehicle, se sancionarà amb 500 euros i la pèrdua de 3 punts.

Nous límits de velocitat a les ciutats

– S’estableix en 20 km/h en les vies on la calçada i la vorera estan al mateix nivell.
– S’estableix en 30 km/h en les vies d’un únic sentit de circulació.
– S’estableix en 50 km/h en les vies de dos o més carrils per sentit de circulació.

Avançament en carreteres convencionals: Desapareix el fet de poder excedir en un 20% el límit de velocitat establert, no es podrà sobrepassar el límit fixat, és a dir si un conductor circula a 90 no el podrem avançar a 108 si la carretera té el límit de 90.

Patinets elèctrics, subway o altres vehicles elèctrics de mobilitat personal:

– No podran circular per les voreres ni per carrers o zones de vianants.
– No podran circular per vies interurbanes, travessies, autopistes i autovies que passin per poblacions ni en túnels urbans.
– S’estableix la velocitat màxima per aquests vehicles en 25 km/h.
– Hauran de seguir les normes de circulació com qualsevol altre conductor.
– Podran ser sotmesos a la prova d’alcoholèmia i no podran utilitzar auriculars.
– Hauran de tenir un permís de circulació.

Queden exemptes d’aquestes normes les cadires de rodes elèctriques per a persones de mobilitat reduïda.

Canvis en l’obtenció del permís de conduir

– Es redueix l’edat mínima de 21 a 18 anys per l’obtenció del permís per conduir camions.
– També es redueix a 18 anys l’edat mínima per poder conduir autobusos, però sense passatgers i en un radi màxim de 50 km.

Amb aquestes mesures es pretén reduir la mortalitat per accidents de trànsit que a Catalunya l’any passat es van endur la vida de 171 persones.

Tags: Normes transit

Notícies semblants: