El govern central retalla la paga extra de 75.000 pensionistes que tenen deutes amb Hisenda

75.000 pensionistes de tot l’Estat han vist retallada la paga extra de Nadal, en alguns casos la reducció arriba fins als 400 euros, sense haver rebut cap avís previ per part de l’Administració. Els afectats són els pensionistes que tenen algun deute amb Hisenda.

La causa d’aquesta retallada està en un canvi de criteri del Ministeri d’Hisenda per cobrar els deutes pendents dels pensionistes, fins ara als antics pensionistes tan sols els retenien quantitats de la pensió mensual, però no de la paga extra. Ara amb aquest canvi, retindran tant als nous pensionistes com als antics igualment en la pensió mensual com en la paga extra.

Molts dels afectats ni sabien que tenien algun deute amb Hisenda, ja que l’Administració no els ha comunicat i han procedit directament a embargar la pensió, en alguns casos de fins al 30%.

Segons Hisenda i la Seguretat Social el que ha passat és que han aplicat el criteri mantingut en diferents consultes formulades des de l’any 2018 i d’acord amb l’article 607 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, és inembargable el sou o pensió que no superi la quantia del salari mínim interprofessional (SMI), el que significava que les pensionistes que cobraven menys de 950 € no podien ser embargats, però amb l’aplicació estricta d’aquest criteri, cosa que no feien fins ara, la paga extra se suma a la pensió mensual i per tant aquests mes la majoria superen aquest límit i per tant embargable.

Tags: Hisenda, Pensions

Notícies semblants: