Polèmica arran de si la Unesco ha de declarar la Tauromàquia Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat

Arran d’unes cartes que va enviar l’Associació Internacional de Tauromàquia amb seu a Madrid, dirigides al Comitè Internacional del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO demanant la intervenció del citat comitè davant la situació en què es troba la tauromàquia a Espanya, s’ha format una polèmica per si l’organisme internacional havia acceptat l’estudi de declarar o no la tauromàquia Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

La UNESCO ho nega amb un comunicat publicat a Twitter, al·legant que cap país havia fet una sol·licitud formal per fer aquesta declaració de patrimoni, en canvi molts mitjans de comunicació i associacions en contra de la tauromàquia ho interpreten com una negativa a declarar-la com a PCI de la Humanitat per part de la UNESCO.

Segons manifesten en la seva última carta, l’Associació Internacional de Tauromàquia va escriure dues cartes demanant la intervenció de la UNESCO davant la situació en què es troben en aquests moments a causa de la pandèmia (que no és més greu que la que pateixen altres sectors com el de la cultura, restauració i l’oci nocturn).

La UNESCO havia de debatre el tema el mes de setembre en una reunió del Bureau en la que es filtren les candidatures que es presentaran al Comitè perquè aquest últim decideixi quines seran acceptades i declarades com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat en novembre del 2021.

Finalment el Bureau va ajornar la reunió fins al passat mes d’octubre, però no va incloure el tema de la tauromàquia en l’ordre del dia i per tant no serà una de les candidatures presentades per l’any vinent.

Alguns mitjans de comunicació i associacions anti taurines han interpretat aquesta decisió de la UNESCO com una negativa de l’organisme internacional a declarar la tauromàquia com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, malgrat que la UNESCO argumenta que ningú li ha demanat, però si veiem el que diu la carta del 6 d’agost del 2020 de l’Associació Internacional de Tauromàquia sí que es va demanar.

“Respetables Señores, los daños que puede sufrir esta Obra Maestra del PCI Universal pueden ser irreversibles, razón que recomienda la celeridad en la atención de la incorporación de la Tauromaquia en la lista de elementos del PCI que requiere medidas urgentes de salvaguarda solicitadas”.

Tags: Toros, Unesco

Notícies semblants: