Prohibiran la pesca de lluç, rap, gambes i llagostins en 18 zones del litoral català.

Els científics, les confraries de pescadors i organismes oficials fa temps que estan treballant per la regeneració dels fons marins i la recuperació de les espècies. Ara han arribat a un consens per prohibir la pesca d’espècies com el lluç, el rap, la gamba, el llagostí o l’escamarlà al litoral català.

L’informe elaborat per l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), depenent del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC), proposa el tancament de 18 zones des del Golf de Roses fins al Delta de l’Ebre, en total uns 400 km² del litoral català.

Haurem de renunciar a la Gamba de Palamós?

Aquest acord s’emmarca dins les exigències de la Unió Europea sobre la pesca d’arrossegament i de fondària que l’any 2020 va elaborar un Pla multianual per a la pesca de demersals al Mediterrani Occidental. Malgrat que aquest pla proposava la reducció progressiva dels dies de pesca, Catalunya creu més convenient fer un tancament per zones per facilitar la regeneració del fons marí i la recuperació de les espècies per poder recuperar la normalitat de cara a l’any 2022.

Fins ara ja hi havia certes restriccions o vedes temporals, però ara el que es proposa és un tancament total de certes zones, la més gran serà la de la pesca del lluç a Roses que afectarà 51 km². En el citat informe també es proposa adaptar les xarxes per evitar capturar els exemplars petits, els alevins.

Tags: Pesca

Notícies semblants: