Treball sanciona a una empresa per pagar un 40% menys a les dones que als homes

Segons nota de premsa del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, la inspecció de treball ha aixecat acta de sanció molt greu a una empresa dedicada a prestar els serveis de menjador a diferents escoles de Barcelona, per discriminar a les dones amb el pagament de sous inferiors als dels homes entre un 31% i un 39%.

La sanció que proposa el Departament de Treball és de 15.625 partint de què l’empresa discrimina per raó de sexe en abonar quantitats inferiors a les dones quan desenvolupen la mateixa feina que els homes.

En l’informe de la Inspecció de Treball consta que l’única dóna cap de cuina, no rep cap millora salarial per la seva categoria i la diferència en la quantia dels complements salarials que percep amb relació als tres homes que són també caps de cuina és del 31,40%.

També fan notar que pel que fa a la categoria d’ajudants de cuina s’ha detectat una diferència en la percepció de complements salarials, els homes cobren un 39,32% més que les dones. És per això que han aixecat acta per una infracció molt greu i proposen la sanció de 15.625 euros.

Tags: Sancions

Notícies semblants: