105 anys després de la seva creació, desapareix definitivament el Llibre de Família

Després de més d’un segle vigent, fa poques setmanes va desaparèixer definitivament el Llibre de Família, aquell petit quadern que recull, l’acta de matrimoni i al que es van afegint els fills a mesura que van naixent. Un llibre que ha estat present en totes les cases al llarg dels darrers 105 anys.

A partir d’ara ja no ens el demanaran, els organismes que necessitin les dades que es reflectien en el Llibre de Família, les hauran d’obtenir a través dels arxius digitalitzats del Registre Civil. Si no el volem llençar, el podem guardar de record com tantes altres “coses del passat”.

El Llibre de Família va ser creat el 15 de novembre del 1915 durant el regnat d’Alfonso XIII que els van repartir per Nadal al preu d’una pesseta. Des de llavors quan se celebrava un matrimoni, el jutge o delegat que en aquells temps acostumava a ser el capellà, entregava el Llibre de Família amb la inscripció del matrimoni i on després s’anirien anotant els naixements dels fills o les defuncions d’algun membre de la família.

Durant la postguerra i fins als anys 60 es va afegir la fotografia dels nuvis. Alguns de nosaltres haurem sentit a parlar als nostres pares o avis que durant la dictadura de Franco, el Llibre de Família era una forma de control. Quan una parella es volia registrar en un hotel, el recepcionista demanava el Llibre de Família per comprovar que realment estaven casats, sinó no els facilitaven l’accés a l’habitació, cosa que va fer proliferar els moblés com la famosa “Casita Blanca” de Barcelona, on una parella podia entrar lliurement sense cap control.

En l’època franquista també es va afegir la professió per poder controlar els subsidis a què tenien dret els treballadors en funció del nombre de membres que componien la família. Per poder obtenir el Llibre de Família era requisit imprescindible que existís un matrimoni, les mares solteres haurien d’esperar sis anys després de la mort de Franco per poder obtenir-lo i registrar els seus fills.

Al llarg d’aquests més de cent anys han canviat molt les coses i en el moment en què es va aprovar el matrimoni homosexual l’any 2005 es va haver d’adaptar per poder inscriure les parelles del mateix sexe.

Anteriorment posava: Libro de família expedido para Don… i Doña…”

Actualment posava:Libro de família expedido para Don/Doña… i Don/Doña…”

Ara cada persona quan neixi rebrà un codi alfanumèric on s’inscriuran totes les seves dades. El registre passa a ser individual per a cada persona.

Tags: Llibre de família

Notícies semblants: