L’Ajuntament de Girona concedirà un permís menstrual a les dones que es trobin malament.

L’Ajuntament de Girona serà el primer consistori de l’Estat en concedir un permís menstrual a les dones que es trobin malament durant els dies de la menstruació. Aquesta mesura pionera es basa en el fet que entre el 25% i el 60% de les dones pateixen dismenorrea, dolor durant els dies que tenen la regla.

Quan sigui aprovat en el ple del mes de juny i es modifiqui el conveni laboral, les treballadores de l’Ajuntament de Girona disposaran d’un permís de vuit hores. No es tracta d’un permís retribuït, ni de dies de baixa o vacances, s’hauran de recuperar abans de tres mesos.

Aquestes vuit hores es podran agafar de cop, una jornada laboral completa o bé repartir-les en diferents dies. La Intersindical-Confederació Sindical Catalana argumenta que han detectat que algunes de les treballadores agafen dies de vacances o algun dia de lliure disposició quan tenen la menstruació i per això creuen molt efectiva aquesta mesura, ja que garanteix el dret a la salut i el benestar de les treballadores.

La Intersindical-CSC, també proposa que aquest permís laboral s’estengui a tots els centres de treball de Catalunya.

Tags: Ajuntament Girona, Menstruació

Notícies semblants: