El Banc Popular argumenta que no va fer un pagament al què estava obligat perquè no entenia el català.

No entenien: “Condemno a pagar 1.897,92 euros”

Moltes són les excuses que de vegades es busquen els bancs per no fer algun pagament, però la que ha argumentat el Banc Popular és d’allò més surrealista. Els fets es remunten a l’any 2018 quan va ser condemnat a pagar una indemnització per un cas fraudulent d’adquisicions d’accions. La denúncia la va presentar un client del banc a un jutjat de Barcelona.

L’octubre del 2018 la sentència, redactada en català, condemnava al banc a pagar 1.897,92 euros. L’entitat bancària va demanar la traducció argumentant que el seu equip jurídic no entenia el català i no van efectuar el pagament en espera de la traducció. Quan va arribar la traducció ja havia transcorregut el termini voluntari de pagament i el Banc de Santander actual propietari del Banc Popular, va ser denunciat de nou pel client perquè no havia pagat en el termini previst.

Amb el Google translàtor hagueren tingut la traducció en uns segons. Els jutges el van condemnar a pagar la indemnització de 1.897,92 € més 569 € en concepte d’interessos de demora i a més les despeses. El Banc va pagar l’import amb els interessos, però va recórrer a l’Audiència.

Tot això per no entendre aquesta frase en català en la que tan sols hi ha una lletra de diferència respecte al castellà.

“Condemno a pagar 1.897,92 euros”

El que potser no sabia el Banc Popular, actual Banc de Santander, és que les sentències es poden emetre en qualsevol llengua oficial del territori on tingui la seu el tribunal que la dicta i segons recull la resolució actual els hi recorda que a Catalunya el català és tan oficial com el castellà. El magistrat que ha redactat la nova sentència en la qual no atén la petició del banc de retirar-li el pagament dels interessos, també ho ha fet en català.

Tags: Banc Popular, català

Notícies semblants: