Alerta a l’Hospital del Bellvitge per un incident de radioactivitat

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN), organisme competent en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica, va informar ahir que l’Hospital de Bellvitge havia patit un incident de radioactivitat de nivell 1 (d’un total de 7) en l’Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics.

El fet es va produir quan la radiofarmàcia del Servei de Medicina Nuclear de l’hospital va rebre dos paquets radioactius i es va detectar que la taxa de dosis era més alta del normal en un d’ells. Quan van obrir els paquets van detectar que en un d’ells hi havia un vial amb un radiofàrmac que s’utilitza per tècniques de diagnòstic PET, que estava trencat per la base i havia contaminat tot el contenidor i els seus components.

Una operadora del centre s’ha vist afectada quan manipulava el contenidor, però tenint en compte el temps que ha estat en contacte amb el producte radioactiu, s’estima que ha rebut una dosi d’uns 0,03 microsievert (el sievert és una mesura de l’efecte sobre la salut de baixos nivells de radiació ionitzant en el cos humà), taxa molt inferior als límits legalment establerts de radiació pels treballadors establerts a Europa que és de 20 microsieverts per any.

S’ha obert la corresponent investigació per esbrinar on pot estar la causa de la trencadissa del vial, tenint en compte el transport i l’expedidor.

Tags: Hospital Bellvitge, radioactivitat

Notícies semblants: