Augmenta de dos a tres anys la garantia dels productes comprats a partir de l’1 de gener del 2022

A partir del pròxim dissabte 1 de gener, tots els productes tindran una garantia de tres anys i no de dos com fins ara. Aquesta nova normativa no té caràcter retroactiu, és a dir els productes comprats amb anterioritat, tindran una garantia de dos anys. Tampoc afectarà els productes de segona mà que continuaran amb la mateixa normativa en la qual comprador i venedor poden pactar el període de garantia, però en cap cas podrà ser inferior a un any.

Així ho determina el Decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprovava el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, que va aprovar el Govern el passat mes d’abril.

Les diferents Organitzacions de Consumidors celebren aquesta nova normativa i aconsellen als usuaris que en el cas d’haver de comprar un article important, com electrodomèstics, vehicles o aparells tecnològics, esperin a la setmana vinent per gaudir del nou període de garantia. També desconfien en què els fabricants no apugin el preu dels productes per tal de contemplar el fet que el servei tècnic s’haurà d’ampliar un any més.

La llei també contempla que els fabricants han de garantir que disposaran de peces de reparació i un servei tècnic preparat almenys fins deu anys després de deixar de fabricar el producte. Segons la nova normativa quan un producte presenti algun “defecte de conformitat” com diu la llei, sempre que es manifesti dins del termini de la garantia, l’usuari podrà optar per la reparació o la substitució del producte defectuós. El venedor es podrà oposar si pot demostrar que el producte estava en perfectes condicions quan es va fer la transacció.

També s’amplia de tres a cinc anys el termini de prescripció per a exercir els drets que el consumidor té quan el producte present una falta de conformitat. Aquesta modificació s’ha fet per incorporar la normativa a la Directiva de la Unió Europea 2019/771, relativa a determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns.

Tags: Garantia productos

Notícies semblants: