Catalunya implementarà un servei de cangurs públics per a infants i adolescents fins a catorze anys

El Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya ha anunciat la posada en marxa per primer cop a la història un servei de cangur públics per a infants i adolescents fins als catorze anys, fora del temps escolar. La conselleria disposarà de vint milions d’euros que transferirà als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per tal que implementin aquest nou servei en les seves demarcacions.

La finalitat d’aquest servei és que les tasques de cura dels infants i adolescents es reparteixin entre tota la societat per tal de generar temps lliure per a les persones que actualment cuiden dels nostres menors, que com a norma encara ho fan majoritàriament les dones. Al mateix temps que es crearan llocs de treball per a persones qualificades per a exercir aquesta tasca.

La consellera, Tània Verge Mestre, afirma que amb aquesta iniciativa “aspirem a una Catalunya que reconegui la responsabilitat de governs, comunitats locals i de totes les persones vers les cures, les democratitzi i faci sostenibles les polítiques de cures infantils arreu del territori. Des del govern ens fem corresponsables de les cures perquè volem generar temps per les persones que cuiden, que sobretot són dones. A més, creem ocupació de qualitat per persones que ja es dedicaven a les cures, que sobretot són dones, o s’hi volen dedicar”.

La transferència dels vint milions d’euros es farà d’acord amb la població d’entre 0 i 14 anys que tingui cada territori i la mitjana de famílies monoparentals, ja que és un dels col·lectius que tindrà prioritat per la dificultat més gran que tenen de conciliació.

A més de les famílies monoparentals, també tindran preferència les mares i tutores víctimes violència de gènere, les dones en situació d’atur de llarga durada, les majors de cinquanta-dos anys, les dones migrants o les famílies amb altres responsabilitats de cura acreditada, com pot ser l’atenció dels avis i les famílies amb una renda molt baixa.

Fins ara les tasques de cangur que es fan fora de la família, normalment són feines no declarades. La consellera creu que amb aquest projecte, les persones que es dediquen actualment a aquesta tasca, tindran reconeguda la seva professionalitat i es podran crear borses de treball local i de proximitat.

Tags: Cangur, Generalitat

Notícies semblants: