Fent parella amb el Wordle, el joc de moda en català, arriba el Nerdle pels amants de les matemàtiques.

En les darreres setmanes s’han posat de moda els jocs de paraules en català, primer va aparèixer el Paraulògic on hem de trobar totes les paraules possibles amb les lletres que figuren en un hexàgon, després va arribar el Wordle on hem de descobrir la paraula del dia en sis oportunitats.

Ara, de la mateixa família que el Wordle arriba el Nerdle pels amants de les matemàtiques. En aquest joc en lloc de descobrir una paraula, la solució és una equació matemàtica. Aquí haurem de jugar amb els números del 0 al 9 i amb els símbols de suma, resta, multiplicació i divisió. Tenint en compte que es tracta d’endevinar una operació matemàtica, el signe = sempre haurà d’ocupar una casella.

Igual que en el Wordle, el color de les caselles anirà canviant en funció que encertem o ens equivoquem. Si el número o signe està en el lloc correcte la casella es tornarà verda, si hi és, però no el seu lloc canviarà a lila i si no figura en l’equació serà negre. El Nerdle té vuit caselles, no obstant també hi ha una versió més fàcil amb sis caselles, el Mini Nerdle.

🧩 Voleu jugar? 👇

🔠  Wordle.cat

🔢  Nerdle

🔠 Paraulògic

Tags: Jocs, matemàtiques, Nerdle

Notícies semblants: