El govern limita per llei la quantitat de productes que podrem comprar en establiments comercials.

El govern central ha establert a través d’un reial decret de llei publicat al Butlletí Oficial de l’Estat, que de forma temporal i excepcional es podrà restringir la quantitat de productes que podem comprar en un establiment comercial, per tal d’evitar l’acaparament que acabi amb un desproveïment de productes en el mercat.

Aquesta mesura que serà temporal, s’ha pres en el marc de les mesures previstes en el Pla Nacional per donar resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. A través d’aquest reial decret es modifica la llei d’ordenació del comerç detallista. Concretament, el nou apartat introduït pel reial decret llei 6/2022, de 29 de març diu:

“Excepcionalment, quan hi hagi circumstàncies extraordinàries o de força major que ho justifiquin, els establiments comercials podran suspendre amb caràcter temporal la prohibició prevista en l’apartat 2 de limitar la quantitat d’articles que pot adquirir cada consumidor”.

“Aquestes mesures hauran d’estar justificades i s’adoptaran de manera proporcionada quan sigui necessari per evitar el desproveïment i garantir l’accés de tots els consumidors en condicions equitatives”.

Amb aquesta mesura s’ha acabat l’acaparament de paper higiènic com va passar a principis de la pandèmia o l’oli de gira-sol arran de la guerra a Ucraïna. Encara que molts establiments ja ho estaven fent en aquestes darreres setmanes, ho feien sense cap empara legal, a partir d’ara ho podran fer legalment.

En molts mitjans de comunicació i a través de les xarxes socials avui es parlava de ‘tornem al racionament de la postguerra’. Afortunadament, no és el mateix, no ens estan racionant el que podem comprar si tenim diners, simplement és una mesura presa per evitar les compres desmesurades que molta gent estava fent aquestes darreres setmanes.

En la postguerra espanyola, a causa de l’escassetat de productes es va crear una cartilla de racionament. Eren unes targetes amb cupons que primer van ser familiars, però a partir de 1946 es van convertir en individuals per tenir un millor control. Cada persona tenia una botiga assignada per comprar els productes establerts que podien variar segons la disponibilitat. En aquells temps Franco no tan sols controlava el que es parlava sinó també volia controlar que el que menjava la població.

El pa que mengem avui en dia, l’anomenat ‘pa blanc’ era un article de luxe i no entrava en els cupons de la cartilla de racionament. En canvi, a més d’articles de primera necessitat com la carn, arròs, patates, oli, llet i sabó, també es repartia tabac. La cartilla de racionament va quedar abolida l’any 1952.

Afortunadament, avui en dia podem comptar els brics de llet que podem comprar, durant la postguerra molta gent no tenia ni un.

 

Tags: Subministes

Notícies semblants: