Els joves podran demanar una ajuda de 250 euros mensuals per al lloguer de pis o habitació

El govern central a través dels pressupostos generals de l’Estat ha obert una partida per ajudar als joves a independitzar-se, consistent en 250 euros mensuals per lloguer d’un habitatge o una habitació en un pis compartit. La gestió és a càrrec de les diferents comunitats autònomes. A Catalunya es podrà sol·licitar a partir del pròxim 8 de juny a través de la Generalitat de Catalunya.

Els requisits per poder accedir a la ‘Subvenció Lloguer Jove’ són:

🔑  Tenir entre 18 i 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
🔑  Tenir la residència legal a Catalunya.
🔑  Que habitatge o habitació arrendada constitueixin la residència habitual.
🔑  Disposar d’ingressos i que aquests siguin inferiors a 24.300 euros bruts anuals.
🔑  Ser el titular o estar en condicions de subscriure, el contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació.
🔑  Estar empadronat en el pis objecte de la subvenció.
🔑  Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
🔑  Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o preu de l’habitació.
🔑  Justificar documentalment el pagament mensual a través de justificants bancaris.

Un altre dels requisits és que el preu de l’arrendament no podrà superar certs límits:

📌 Barcelona i Àrea Metropolitana: 900 euros
📌 Resta de Barcelona: 650 euros
📌 Girona: 650 euros
📌 Lleida: 600 euros
📌 Tarragona: 600 euros.

La Generalitat ja ha anunciat que la partida, un 14,5% del pressupost total de l’Estat, és insuficient i que no arribarà a cobrir totes les necessitats dels joves que ho demanin. Malgrat que ja han previst reforçar els servidors per poder fer la sol·licitud a partir del dimecres dia 8 de juny, es preveu una allau de peticions que poden col·lapsar el procés, ja que quan s’esgoti la partida pressupostada, es tancarà l’oferta.

Trobareu tota la informació i podreu presentar la sol·licitud 👉 aquí.

Tags: Generalitat, habitatge, Subvencions

Notícies semblants: