Aprovada la llei de protecció dels animals que contempla presó pels maltractadors. Curiosament, exclou els toros i els correbous.

El govern espanyol ha aprovat la primera llei de protecció dels animals que contempla penes de presó per a les persones que maltractin, abandonin o sacrifiquin un animal. Aquesta llei modifica el Codi Penal establint condemnes de fins a 18 mesos pel maltractament d’un animal si implica atenció veterinària i de fins a 24 mesos si es provoca la mort. La condemna pot arribar a 36 mesos en cas de considerar algun agreujant.

Aquesta llei impulsada pel Ministeri de Drets Socials també prohibeix les baralles de galls, el sacrifici d’animals sans i els espectacles de circ amb animals salvatges. Curiosament, exclou les corrides de toros i les festes amb bous, com correbous, bou capllaçat, bou embolat, entre altres. Sembla que els toros i els bous no entrin en la categoria d’animals.

També prohibeix la venda de mascotes en botigues i l’exposició amb finalitats comercials, la cria dels animals només es podrà fer per criadors autoritzats. Es farà un registre estatal d’animals de companyia, per tal de controlar els maltractaments o abandonaments. Serà obligatori tant la vacunació com la identificació.

Els maltractadors podran ser inhabilitats durant cinc anys per conviure i treballar amb animals, si a més el maltractament es produeix en un episodi de violència masclista, es considerarà com agreujant, augmentant la pena.

Tags: Llei animalista

Notícies semblants: