Catalunya, Andorra, Balears i el País Valencià unifiquen els criteris per a l’acreditació del domini del català.

Els tres territoris que conformen els Països Catalans, Catalunya les Illes Balears i el País Valencià, van signar el passat 1 de juliol la Declaració de Palma per a la unificació en l’acreditació del domini lingüístic del català, a la que es va afegir Andorra. Amb aquesta iniciativa els quatre governs volen donar “visibilitat a la unitat de criteris de certificació i evidencia la unitat de la llengua”, segons el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Des d’ara la informació que figurarà a les webs de les quatre administracions amb relació a l’acreditació dels diferents nivells de coneixement del català, serà la mateixa. Un avantatge pels ciutadans que volen obtenir un certificat, ja que des d’ara tenen un punt d’entrada comú per obtenir tota la informació necessària sobre nivells, proves, i oficialitat dels certificats.

Els certificats que expedeixen la Generalitat de Catalunya (Secretaria de Política Lingüística), el Govern d’Andorra (Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior), el Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística) i la Generalitat Valenciana (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià) a partir de la superació d’una prova tenen reconeixement mutu i són el mitjà principal per acreditar un nivell de català davant qualsevol organisme d’aquests quatre territoris.

Els certificats entren dins el marc europeu comú de referència, l’estàndard en l’acreditació de coneixements de llengües a la Unió Europea. Un gran pas endavant per visualitzar la unitat de la llengua en els Països Catalans i Andorra. Ara tan sols faltaria que s’unís a aquesta Declaració de Palma la Catalunya Nord.

Tags: Llengua catalana

Notícies semblants: