Les 21 paraules noves acceptades pel Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans.


La llengua és una cosa viva que s’ha d’anar actualitzant d’acord amb els temps que vivim. Aquest any, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha incorporat al diccionari 21 noves paraules i ha tret algunes que ja quedaven obsoletes.

També s’han incorporat al diccionari nous significats d’algunes de les paraules que ja estaven contemplades i unes 70 locucions per expressar el significat d’una frase com “estar fins als collons d’algú” o “importar un rave”, entre altres. I com d’actualitzacions es tracta, algunes paraules que fins ara teníem al diccionari desapareixen, com mamarratxo o heterofòbia.

Les 21 noves incorporacions i el seu significat:

💠  Acotxador/acotxadora: En les colles de castellers, nen o nena del penúltim pis del castell o torre que s’acotxa damunt dels dosos per tal que l’enxaneta el cavalqui i coroni el castell.
💠  Arredonir: Fer esdevenir rodó.
💠  Arredonit -ida: que adquireixen forma arrodonida.
💠  Cis: Prefix que significa ‘deçà’, ‘ençà’. Ex.: cisalpí, cisatlàntic, cisrenà.
💠  Cisgènere: Que s’identifica amb el gènere que li fou assignat en néixer d’acord amb el seu aparell reproductor.
💠  Desorde: Absència d’ordre.
💠  Destinat -ada: Que té per destinació una persona o un lloc.
💠  Encoixinat: Part flonja d’un seient, d’una sella, d’una paret, etc.
💠  Esser: Existir, tenir realitat, tenir lloc com a fet.
💠 Feminicidi: Crim de qui mata deliberadament una dona per raons de gènere, o de qui la indueix al suïcidi com a conseqüència de la pressió i la violència exercides sobre ella.
💠  Igualat -ada: En què la diferència entre els adversaris és molt petita, s’aplica a una competició o a un enfrontament.
💠  Labialitzat -ada: Un so, fer adquirir (a una consonant no labial) un cert grau d’arrodoniment labial com a articulació secundària.
💠  Lleument: D’una manera lleu. Lleugerament.
💠  Metabolitzar: Un ésser viu, transformar (una substància) mitjançant processos metabòlics.
💠  Mínimament: En grau mínim. Almenys una mica
💠  Negacionisme: Actitud consistent en la negació de fets històrics demostrats o de principis científics àmpliament avalats, utilitzant arguments poc rigorosos o validables
💠  Negacionista: Relatiu o pertanyent al negacionisme. Partidari del negacionisme.
💠  Resilient: Que té resiliència.
💠  Sobrecalfar: Elevar la temperatura d’una cosa que ja és calenta. Escalfar excessivament més enllà del que és convenient.
💠  Trans: Que s’identifica amb el gènere oposat a aquell que li fou assignat en néixer d’acord amb el seu aparell reproductor.
💠  Transidentitat: Qualitat o condició de transgènere.

També s’han modificat les definicions d’algunes paraules, com per exemple a la paraula ‘baix’ se li ha afegit una nova definició: Casteller del primer pis d’un castell humà. Podeu consultar totes les modificacions aquí 👉  IEC.

Tags: diccionari, IEC, noves paraules

Notícies semblants: