Un estudi liderat pel Vall d’Hebron demostra que un nou fàrmac podria evitar la metàstasi en dos càncers infantils i el de mama.


De tots és coneguda la important tasca d’investigació que des de fa anys fa l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron (VHIR), ara un estudi liderat per ells i l’empresa biotecnològica BCN Peptides, demostra que un nou fàrmac podria reduir la metàstasi en el càncer de mama i en dos tipus de càncers molt freqüents en infants, el neuroblastoma i el rabdomiosarcoma. De moment l’estudi està en fase d’experimentació amb animals en els quals ha donat un bon resultat.

El departament que lidera aquesta investigació és el grup de Càncer i Malalties Hematològiques Infantils del VHIR i ha estat publicat a la revista ‘Cellular and Molecular Life Sciences‘. En ell també han participat els Serveis d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques, Cirurgia Pediàtrica i Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i de l’Institut de Biomedicina de Sevilla (IBiS). Els investigadors creuen que pot ser un gran pas endavant en la investigació del càncer, el nou fàrmac, pèptid sintètic RA08, pot ser en un futur una teràpia molt esperançadora per altres tipus de càncers.

Hi ha una proteïna relacionada amb un alt risc que un càncer es vagi disseminant, atacant altres òrgans i provocant una metàstasi, principal causa de mort de molts pacients amb aquesta terrible malaltia. Es tracta de la proteïna diana integrina alfa9 (ITGA9). El nou fàrmac podria prevenir que les cèl·lules canceroses es disseminin atacant altres cèl·lules sanes, busca interferir en la unió entre la ITGA9 i les proteïnes ADAM per bloquejar la invasió de les cèl·lules metastàtiques a altres òrgans.

El pèptid sintètic RA08 redueix de forma significativa la formació de metàstasis i millora la supervivència tant en models de ratolí de rabdomiosarcoma i neuroblastoma com també de càncer de mama, tres tipus de càncer que tenen un bon pronòstic, però que en el moment que es desenvolupa una metàstasi, la supervivència disminueix considerablement.

Tags: Càncer, Estudis

Notícies semblants: