Investigadors d’una universitat catalana creen un sistema per predir les mutacions del Coronavirus.

 🦠   Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili creen un sistema per predir les mutacions del Coronavirus que facilitarà la creació de nous fàrmacs.

El grup de recerca Quimioinformàtica i Nutrició de la Universitat Rovira i Virgili ha creat un sistema d’aprenentatge automàtic capaç de preveure mutacions recurrents del Coronavirus, fet que permetrà avançar-se en el desenvolupament de nous medicaments per poder fer front a la malaltia.

Aquest sistema permetrà als científics avançar-se a les mutacions freqüents de diferents virus, entre ells el SARS-CoV-2, causant de la Covid. Els virus necessiten cèl·lules vives d’un hoste per reproduir-se. Quan infecten una cèl·lula, forcen els seus mecanismes reproductors a sintetitzar la informació genètica del mateix virus.

En el cas del coronavirus, les instruccions necessàries per al procés de reproducció estan contingudes en el seu nucli en forma d’àcid ribonucleic (ARN). Així, mentre l’ADN humà presenta una estructura de doble hèlix, l’ARN està format per una sola cadena, que codifica la informació mitjançant quatre components: adenina, guanina, citosina i uracil. Quan es donen errors en el procés de rèplica és quan apareixen les mutacions, en molts dels casos resistents als fàrmacs utilitzats fins al moment.

La investigació de la URV, liderada per Gerard Pujadas i Santi Garcia, ha creat un sistema d’aprenentatge automàtic basat en una xarxa neuronal artificial que és capaç de predir les mutacions del virus, derivades del contacte de la informació genètica amb certs enzims de l’hoste.

Un cop estudiada l’evolució del virus i les seves mutacions, Bryan Saldivar de la URV, en la tesi del seu doctorat va “entrenar” una xarxa neuronal artificial amb dades de més de 800.000 genomes del virus per tal que aquesta aprengués a predir quines mutacions recurrents es donarien de cara al futur. El procediment consisteix a emprar una part del genoma per crear la xarxa i reservar una part prou àmplia per estudiar-la i corregir el seu funcionament si fos necessari.

Aquest sistema pioner que no s’havia utilitzat mai, permetrà avançar-se en el disseny de fàrmacs i fer-los més efectius per tal d’erradicar el virus, fent servir les debilitats que presenten i dificultar la seva reproducció. “Aquesta recerca aporta informació rellevant per a la comunitat científica, i queda aquí perquè es pugui consultar”, explica Santi Garcia. També considera que la metodologia és reproduïble en futures pandèmies, especialment si les causa un coronavirus o una nova variant del SARS-CoV-2.

Tags: científics, Coronavirus, URV

Notícies semblants: