A partir d’avui ja es pot demanar el xec de 200 euros per a persones o famílies vulnerables


Aquest dimecres comença el termini per demanar el xec de 200 euros que atorga el govern central per a les persones o famílies més vulnerables, per tal de pal·liar les conseqüències de la pujada de preus derivada de la crisi que estem patint. Qui ho pot demanar i com ho ha de fer:

💶  Aquelles persones o famílies residents a Espanya amb ingressos inferiors a 27.000 euros anuals.
💶  Que tinguin un patrimoni inferior de 75.000 euros sense compte l’habitatge habitual.

Pel còmput dels ingressos només s’ha de tenir en compte els de la persona sol·licitant i els dels familiars que convisquin (cònjuge, parella de fet, ascendents i descendents, familiars fins a segon grau). No es tindran en compte les persones que no siguin familiars, però que convisquin, com per exemple un pis d’estudiants, si no són família. Queden excloses d’aquesta prestació els pensionistes o que tinguin alguna altra prestació com l’Ingrés Mínim Vital (IMV).

Es pot demanar des d’avui fins al 31 de març a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària amb el sistema Cl@ave, certificat electrònic o DNI electrònic (DNI-e). No és necessari presentar cap documentació, tan sols s’ha d’omplir el formulari amb les dades del sol·licitant i el compte bancari on volen que els ingressin els 200 euros. L’Agència Tributària ja s’encarregarà d’esbrinar els ingressos i patrimoni del sol·licitant, per comprovar si té dret o no a la prestació.

Tags: ajudes, Hisenda

Notícies semblants:

Últimes Notícies