Barcelona, la ciutat més cara de l’Estat en la factura de l’aigua d’aixeta.


L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha elaborat un informe en el qual es recullen els diferents preus de l’aigua de l’aixeta que es paga en les diferents capitals de l’Estat. L’estudi s’ha fet estimant una factura anual per a 175 m³ de consum que correspon al consum mitjà d’una llar de tres o quatre persones.

Segons aquest estudi, Barcelona és la ciutat d’Espanya que paga l’aigua més cara, 520 € anuals per un consum de 175 m³, mentre la que menys paga és Guadalajara amb 164 € pel mateix consum. L’OCU atribueix aquesta diferència a les diferents tarifes que aplica cada comunitat o ciutat.

Dues capitals catalanes més figuren entre les més cares, són Lleida en sisena posició i Girona en setè lloc. Pel que fa a Girona, és la capital catalana més barata.

 💧  Preu de l’aigua per a 175 m³ de consum anual 👇

L’OCU destaca que els costos fixos de la factura de l’aigua són molt elevats en comparació amb el preu de l’aigua, cosa que no incentiva gens l’estalvi que en aquests moments de sequera, tan necessari és.

Tags: OCU, Preu aigua

Notícies semblants: