La nova política lingüística de la Universitat de Barcelona torna a adoptar el masculí com a genèric.


La Universitat de Barcelona ha emès un comunicat informant que d’acord amb la nova política lingüística adoptada, a partir d’ara tornarà a utilitzar el masculí com a genèric deixant de fer servir el desdoblament entre el masculí i el femení, en les comunicacions institucionals. Concretament diu:

“En les disposicions normatives, quan les referències a càrrecs o professions no permeten estratègies inclusives àgils i naturals, s’adopta el masculí com a genèric i es desestimen els desdoblaments sistemàtics de les formes masculina i femenina”.

“Convé recordar que, des del punt de vista lingüístic, l’ús del masculí com a gènere gramatical no marcat, no exclou ni les dones ni les persones no binàries”.

El que argumenten per adoptar aquesta normativa és que “l’eficàcia normativa i la seguretat jurídica pròpies de reglaments, instruccions, protocols de compliment obligatori i altres normes, exigeixen una redacció clara, concisa, precisa i entenedora”. “Les recomanacions de llenguatge inclusiu (…) hi són aplicables sempre que no generin ambigüitats, imprecisions o redactats de difícil interpretació”.

Malgrat aquesta decisió, es preveuen excepcions com en el cas que es vulgui fer visible la presència de les dones o que tinguin a veure especialment amb qüestions de gènere o que estiguin relacionades amb la igualtat. En aquests casos, s’accepta l’ús discrecional de les formes dobles, en els singulars, mantenint el masculí genèric en les formes plurals dels noms de càrrecs o professions.

Ja s’han sentit algunes veus en contra d’aquesta nova normativa que ha pres la Universitat de Barcelona, com l’assemblea feminista de la UB, que ja ha anunciat que “plantaran cara”.

Tags: llenguatge inclusiu, Universitat Barcelona

Notícies semblants: