ACTUALITAT

Ja som vuit milions d’habitants a Catalunya.


Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) publicades aquesta setmana, Catalunya ha arribat per primer cop als 8 milions d’habitants, concretament l’1 de novembre d’aquest 2023 érem 8.005.444. Des del 1987 fins ara la població catalana ha crescut en dos milions de persones, en gran part gràcies a la immigració. A principis del segle XX Catalunya tenia dos milions d’habitants i des de llavors ha anat augmentant, en principi gràcies a la immigració interior i ara a l’exterior, que en els darrers 36 anys ha augmentat de l’1,1% al 16,3%. Actualment, la població estrangera representa el 21% del total.

Des del 2018 el creixement natural ha estat negatiu, és a dir, hi ha hagut més defuncions que naixements i la població catalana s’està envellint. Des del 1987 la demografia catalana ha canviat en alguns aspectes com aquests: 👇​​​

⬆️ La proporció de població major de 65, ha augmentat del 12,6% al 19,3%
⬇️ La proporció de població menor de 16, ha disminuït del 22,8% al 15,3%
⬇️ La població nascuda a la resta d’Espanya, ha disminuït del 32,3% al 15,2%
⬆️ La població de nacionalitat estrangera, ha augmentat de l’1,1% al 16,3%
⬆️ La taxa d’ocupació de les dones, ha augmentat del 26,5% al 50,9%
⬆️ L’edat mitjana de les dones en tenir el primer fill, ha passat de 26,3 a 31,6 anys
⬆️ L’esperança de vida, ha augmentat de 77,2 a 83,6 anys.

D’aquests 8 milions, 4.065.088 són dones i 3.940.696 són homes. La demarcació més poblada és la de Barcelona amb un 73,4% de la població de Catalunya, seguida de Tarragona amb un 10,7%, Girona amb el 10,2% i Lleida amb el 5,6%.

Tags: Habitantes de Catalunya, Idescat

Notícies semblants: