Girona exigirà a les empreses amb contractes públics que utilitzin el català

L’Ajuntament de Girona governat per Guanyem Girona, Junts x Girona i ERC, ha decidit que totes les empreses que tinguin contracte públic d’obres, serveis o subministraments amb el consistori han d’utilitzar el català, tant quan es dirigeixin a l’Ajuntament com en tota la publicitat, retolació, avisos o publicacions que tinguin relació amb el contracte.

La 5a tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones, Convivència i regidora delegada de Llengua Catalana de l’Àrea d’Alcaldia, Núria Riquelme, afirma que “Aquesta decisió no només respon a una obligació legal, sinó que va molt més enllà: és un acte de compromís amb la nostra identitat, la nostra cultura i els nostres valors com a país”.

El consistori gironí vol reforçar i vetllar per la nostra llengua, exigint el que ja es contempla en la normativa legal sobre el sistema de contractació. Ara han unificat les obligacions envers la llengua que s’ha d’emprar en les contractacions públiques i si no es compleixen, s’establiran sancions.

Això implica que els treballadors d’aquestes empreses han de tenir coneixement suficient del català per a poder atendre el públic o redactar informació. Aquesta obligació ja existia, però només s’exigia en determinats contractes. A partir d’ara es demanarà com a requisit per a totes les licitacions de l’Ajuntament. La regidora de Contractació i Patrimoni de l’Àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, M. Àngels Planas, insisteix que “és essencial garantir l’ús del català en la contractació pública per assegurar que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin accés equitatiu als serveis i oportunitats, sense discriminació lingüística”.

Tags: català, contractes, Girona, Llengua

Notícies semblants: