Alerta alimentària per la presència d’Hepatitis A en maduixes procedents del Marroc.


El Sistema europeu d’Alerta Ràpida per Aliments i Pinsos (RASFF) ha informat que s’ha detectat en un control d’un punt d’entrada a l’Estat espanyol, la presència d’Hepatitis A en maduixes procedents del Marroc. Segons la RASFF, el risc per a la salut és greu perquè súpera el nivell màxim permès d’absència/25g d’aquesta substància.

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-Asaja) que ja ha demanat mesures urgents al Govern central i la Unió Europea, afirma que “suposa un perill per a la salut pública i que pot haver aparegut a l’aliment per regar les explotacions amb aigües fecals”.

L’Hepatitis A és una inflamació del fetge que pot causar morbiditat de moderada a greu. Aquest virus es transmet per contacte directe amb una persona infectada o per ingerir aliments o aigua contaminats. La majoria dels pacients es recuperen totalment i adquireixen immunitat contra aquest virus. No obstant això, una petita proporció de les persones infectades poden arribar a morir.

Tags: alerta alimentària, maduixes, marroc

Notícies semblants: