MÚSICA

Lletra i Videoclip de la cançó d’en Lluís Gavaldà – El noi de la mare

LLETRA LLUÍS GAVALDÀ EL NOI DE LA MARE:

Què li darem en el noi de la mare?
Què li darem que li sàpiga bo?
Panses i figues i nous i olives,
panses i figues i mel i mató

Què li darem al fillet de Maria?
Què li darem a l’hermós Jesuset?
Jo li voldria donar una cota
que l’abrigués ara que fa tant fred.

Una cançó jo també cantaria,
una cançó ben bonica d’amor
i que n’és treta d’una donzelleta
que n’és la Verge Mare del Senyor.

A l’eixint de ses virginals entranyes
apar que tot se rebenti de plors,
i la mareta, per a consolar-lo,
ella li canta la dolça cançó.

No ploris, no, manyaguet de la mare;
no ploris no, ai alè del meu cor.
Cançó és aquesta que al noi de la mare,
cançó és aquesta que l’alegra molt.

Àngels del cel són els que l’embressolen,
àngels del cel que li fan venir són,
mentre li canten cançons d’alegria,
cants de la glòria que no són del món.

Què li darem en el noi de la mare?
Què li darem que li sàpiga bo?
Li darem panses amb unes balances,
li darem figues amb un paneret.

Tam patantam, que les figues són verdes,
tam patantam, que ja maduraran;
si no maduren el dia de Pasqua,
maduraran en el dia de Rams.

VIDEOCLIP LLUÍS GAVALDÀ EL NOI DE LA MARE:

 

Tags: Nadal

Notícies semblants: