NATURA

Si els rius són d’aigua dolça i tots desemboquen al mar, perquè el mar és salat?

L’aigua salada del mar

Donarem una explicació molt senzilla. Durant milers i milers d’anys els rius han anat dipositant la seva aigua als mars i oceans, però no només aigua, també residus minerals produïts per l’erosió de les roques.

Tots aquests residus es van acumulant al fons marí. Els elements químics més abundants que trobem al mar són el clor i el sodi, que en reaccionar produeixen clorur de sodi, (ClNa), el que anomenem sal comú. Així que provoca que les grans masses d’aigua del mar tinguin una concentració de sal o salinitat d’un 3,5%, és a dir 35 grams de sal per cada litre d’aigua.

L’escalfor del sol provoca l’evaporació de l’aigua del mar, però només de l’aigua, els residus queden dipositats al fons marí, per això per més aigua dolça que vagi a parar al mar, aquesta sempre serà salada.

Tags: sal

Notícies semblants: