Adéu als coberts, plats, de plàstic, bastonets de cotó i altres productes de plàstic d’un sol ús.

El Consell de Ministres que se celebrarà avui, té previst donar llum verda a l’avantprojecte de llei sobre residus i economia circular i en el que es prendran mesures per eliminar del mercat alguns objectes de plàstic d’un sol ús, que fins ara formaven part de les nostres vides i cobrar altres per dissuadir-nos de la seva utilització.

Entre les mesures que es pretenen aprovar aquest dimarts està la prohibició, a partir de juliol del 2021, d’alguns objectes de plàstic d’un sol ús, com els coberts, plats, canyes i agitadors de begudes. També es preveu la prohibició dels bastonets de cotó, excepte per ús sanitari.

A partir del 2023 es prohibirà la distribució gratuïta de gots de plàstic d’un sol ús i els recipients per portar el menjar preparat. L’usuari haurà de pagar per aquests productes.

Per reduir al màxim el consum de plàstic, els bars i restaurants hauran d’oferir al client, de forma gratuïta, aigua no envasada i les administracions públiques, per reduir el consum d’aigua embotellada,  hauran d’instal·lar fonts d’aigua potable o repartir envasos reutilitzables entre el seu personal.

Amb aquestes mesures es vol aconseguir reduir al màxim el plàstic que tan perjudicial és pel medi ambient i per la fauna marina.

Arriba a la platja de Torredembarra una Tortuga morta, ofegada per una ampolla de plàstic.

Tags: Plats plàstic

Notícies semblants: