NATURA

Els rius de Catalunya contaminats per medicaments, metalls pesants i pesticides.

L’Ebre al seu pas per Mirabet

Segons un estudi realitzat per l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), amb la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), les aigües dels rius de Catalunya estan contaminades, principalment per medicaments com antibiòtics o antiinflamatoris, metalls pesants com el níquel i pesticides com el diuron.

En l’estudi s’han analitzat quasi cent contaminants en 89 punts de 16 rius de Catalunya, com l’Ebre, Llobregat, Besòs, Ter, Fluvià, la Muga, Foix, Francolí. El 80% de les mostres recollides estan contaminades, cosa que perjudica greument la qualitat biològica dels invertebrats i les algues.

Aquests nous contaminants, anomenats emergents, poden ocasionar problemes ambientals greus, per això la Comissió Europea demana que es faci un seguiment, consistent en avaluar l’estat dels rius tenint en compte tres indicadors: qualitat fisicoquímica, qualitat hidromorfològica i la qualitat biològica, precisament aquesta última és la que en aquest estudi s’ha vist que ha experimentat un descens.

L’Ebre al seu pas per la Central Nuclear d’Ascó

Els rius o els trams que presenten major contaminació d’aquests productes són els que estan propers a les zones urbanes o industrials, ja que reben les aigües residuals de ciutats o indústries, com són el Llobregat i el Foix, en canvi rius com el Segre o els dos Noguera que el seu curs passa per zones menys poblades, presenten menys contaminació emergent.

La presència d’aquests contaminants que és tan perjudicial per a la fauna i la flora dels nostres rius, no representa un risc per la nostra salut, ja que els nivells estan dins de la normativa que estableix la Unió Europea i l’aigua abans d’arribar a les nostres cases és sotmesa a un tractament de potabilització, però sí que s’ha de tenir en compte per protegir l’entorn natural i una forma de protegir-lo és evitant banyar-nos en zones prohibides, com els estanys d’alta muntanya.

Tags: Contaminació, rius

Notícies semblants:

Últimes Notícies