Els 103 anys d’història del Servei Meteorològic de Catalunya

Observatori Fabra 1920 – Foto: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya – Col.lecció Fons històric del Servei Meteorològic de Catalunya

Avui fa cent tres anys que el Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalunya va aprovar el Decret pel qual s’establia la creació del Servei Meteorològic de Catalunya, nomenant a Eduard Fontserè com a director sota la dependència de l’Institut d’Estudis Catalans. Era el 31 de març del 1921.

Cent tres anys que es varen instal·lar a l’edifici del rellotge de l’Escola Industrial i des d’allà anaven recopilant totes les informacions sobre la meteorologia que arribaven d’organismes tant nacionals com internacionals, de voluntaris i observadors.

L’any següent van començar a elaborar una previsió meteorològica diària que s’anunciava en els edificis públics i en les centrals comarcals de la Mancomunitat i anys més tard es va anar fent difusió a través de Ràdio Barcelona.

Als anys trenta del segle passat es van crear els observatoris de Sant Jeroni a Montserrat i el del Turó de l’Home al Montseny, això afegit a la col·laboració en treballs internacionals li van donar un gran prestigi internacional. Malauradament això va acabar en finalitzar la Guerra Civil. L’any 1939 per ordre del règim franquista, el Servei Meteorològic de Catalunya fou suprimit, tots els seus treballs, arxius i documentació, requisada i les seves dependències tancades. Tots els arxius requisats no van tornar a mans de la Generalitat fins a l’any 1983.

Observatori del Montseny anys 30 – Foto: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya – Col.lecció Fons històric del Servei Meteorològic de Catalunya

Un cop restablerta la democràcia, amb el nou Estatut d’Autonomia de l’any 1979, la competència del Servei Meteorològic de Catalunya va passar a mans de la Generalitat. Posteriorment l’any 1996 el Consell Executiu de la Generalitat va crear el Servei de Meteorologia de Catalunya depenent de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi ambient.

Actualment la documentació de l’antic Servei Meteorològic de Catalunya, amb dades meteorològiques recollides al llarg d’aquests cent anys d’història es conserven a la Cartoteca de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a disposició de tot el públic que vulgui consultar-ho.

Tags: Meteocat

Notícies semblants: