En 2022 les mascotes hauran de tenir DNI i es prohibirà la seva venda en botigues

La nova Llei de benestar animal en la que està treballant el govern central preveu prohibir la venda d’animals en botigues, per evitar la compra compulsiva i l’abandonament posterior; la cria de mascotes a particulars i també la reconversió dels zoològics en llocs de cria autòctona en captivitat. Els Zoos deixaran de comprar animals per poder mostrar-los, en especial grans mamífers i cetacis. Les mascotes haurande tenir un DNI per evitar el seu abandonament.

Així ho ha explicat el director general dels Drets dels Animals, Sergio G. Torres en una reunió al Congrés dels Diputats amb una cinquantena de col·lectius i associacions relacionades amb la protecció dels animals. Torres els ha exposat en què està treballant el seu departament. L’objectiu d’aquesta nova llei és arribar al ‘sacrifici zero’ i ‘abandonament zero’. Per aconseguir-ho s’establiran sis registres estatals per tenir identificats els animals:

🐶  D’animals de companyia per tenir un major control de les mascotes, en ell es recolliran tant dades de procedència com sanitàries. Aquest registre estarà coordinat amb les comunitats autònomes.

🐘 De nuclis zoològics que permetrà tenir un registre complet, ja que moltes Comunitats Autònomes actualment no disposen d’ell i tenir un sistema homogeni alfanumèric en tot el país.

👲 De criadors per evitar que els ‘criadors pirates’ puguin publicar anuncis en plataformes d’internet per tal de fer negoci amb la criança il·legal de mascotes o altres animals. Els particulars no podran tenir més de cinc animals a casa, si sobrepassen aquesta quantitat hauran de registrar-se com a nucli zoològic. Els que actualment superen aquesta xifra podran continuar amb ells, però no podran adquirir més animals.

⛔  De persones inhabilitades per la tinença i treball amb animals. Aquest registre no serà públic per motius de la protecció de dades personals, però aquestes persones no podran registrar cap animal.

👨‍🏫 De professionals del comportament animal. Els ensinistradors i altres persones que treballin per educar o tractar el comportament d’animals, hauran de tenir una formació basada en criteris de positivitat.

🏘  D’entitats o associacions de protecció dels animals. Amb aquest registre s’intenta que aquestes associacions o protectores siguin més professionals per poder atendre millor als animals.

Segons Torres, la cria només es permetrà als professionals registrats i es limitarà el nombre de ventrades en funció dels nuclis zoològics i establiments, sempre sota control veterinari. També es prohibirà la cria quan hi hagi més d’un 25% de consanguinitat o que es detectin malalties genètiques. Es prohibirà el sacrifici animal que tan sols es podrà fer en casos d’eutanàsia, no per exemple per saturació de l’espai on viuen.

El que la llei no recull és el tractament que se’ls ha de donar als toros criats per l’espectacle taurí. Pel que fa als  gossos per la caça són tractats igual que els altres gossos, no es podran tenir més de cinc o s’hauran de registrar com a nucli zoològic.

Tags: animals, mascotas

Notícies semblants: