El Parlament balear aprova una proposta per imposar el català a tots els funcionaris, inclosos guàrdia civil i policia nacional.

El Parlament de les Illes Balears, ha aprovat una proposta a iniciativa de l’anomenat ‘Pacte d’Esquerres’ liderat per la presidenta del govern Balear, Francina Armengol, per la que s’imposa el coneixement del català a tots els funcionaris de les illes, inclosos guàrdies civils i policies nacionals. El català haurà d’estar present en tots els àmbits públics de la societat balear de la mateixa manera que està el castellà, ja les dues són llengües oficials a les Illes.

Tots els empleats públics hauran d’atendre en català a tots els ciutadans que ho demanin i l’incompliment d’aquesta norma podria suposar la comissió d’una falta molt greu. La proposta va ser aprovada en una Comissió d’Assumptes Institucionals per les esquerres, PSOE, Unides Podem, Més per Mallorca, Més per Menorca i el PI, amb l’abstenció del PP, els vots en contra de Ciutadans i la sorprenent absència de Vox.

El català és considerat com a llengua oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 3.2 de la Constitució espanyola i el 4.1 de l’Estatut d’Autonomia Balear, però fins ara molts dels funcionaris no l’utilitzaven amb el seu tracte amb la ciutadania. El punt més problemàtic d’aquesta proposta és que a partir d’ara l’hauran de parlar i escriure si un ciutadà demana ser atès en la nostra llengua, ja que l’incompliment pot suposar una sanció greu per a ell.

Concretament la proposta diu: “S’ha de garantir l’observança del principi de conducta de l’article 54.11 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic d’atendre el ciutadà en la llengua oficial que sol·liciti, impedint en cas contrari qualsevol discriminació per raons de llengua amb exigència de la responsabilitat disciplinària que es pugui derivar com falta molt greu, segons l’article 95.2.b de l’Estatut bàsic de l’Empleat públic”.

Veurem que passa amb l’aplicació d’aquesta proposta, ja que si bé és un requisit per treballar a l’Administració Pública Balear el coneixement del català, el govern balear no té competències per dictar normes pel personal de l’Administració Pública de l’Estat, com són les forces armades.

Notícies relacionades:

Una regidora d’Eivissa denúncia que un agent de policia nacional no la volia atendre per parlar català (31.12.2020)

Tags: Balears, català, Parlament

Notícies semblants: