Barcelona Abans – La Gran Via

Descripció: Inauguració de la Gran Via

Lloc: La Gran Via

Any: 1928

Tags: Barcelona Abans

Notícies semblants: