Barcelona Abans – La Gran Via


Descripció: Inauguració de la Gran Via

Lloc: La Gran Via

Any: 1928