Barcelona Abans – illa Diagonal

 

Descripció: Solar on ara està el Centre Comercial illa Diagonal de Barcelona

Lloc: Centre Comercial illa Diagonal Barcelona

 

Tags: Barcelona Abans

Notícies semblants: