Barcelona Abans – illa Diagonal


 

Descripció: Solar on ara està el Centre Comercial illa Diagonal de Barcelona

Lloc: Centre Comercial illa Diagonal Barcelona