Barcelona Abans – Tancament de Caixes 20 d’octubre de l’any 1899 


 

Descripció: Tancament de Caixes 20 d’octubre de l’any 1899

Lloc: Barcelona

Any: Octubre 1899